Orzeźwiająca Promocja Lipcowa - Kuchnie Nobilia z rabatem 10%

 
Orzeźwiająca Promocja Lipcowa - Kuchnie Nobilia z rabatem 10%

REGULAMIN do AKCJI promocyjnej Orzeźwiająca Promocja Lipcowa - Kuchnie Nobilia z rabatem 10%”  

 §1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno–reklamowej pod nazwą „Orzeźwiająca Promocja Lipcowa - Kuchnie Nobilia z rabatem 10%” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.

§2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

1. Akcja została ustanowiona na czas określony od 07.07.2020r. do 31.07.2020r.
2. Miejscem Akcji jest salon Zebra Studio. 
3. Towary objęte promocją to zabudowa kuchenna niemieckiego producenta NOBILIA.

§3 Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji jest Zebra Studio z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 169A LU3 o numerze NIP 888 147 18 20.

§4 Uczestnik Akcji

1.

Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2.

Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia, rezerwacja lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji.
Powyższe oznacza:
a) w przypadku zakupu w lokalu salonu – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w okresie obowiązywania Akcji, tj. od 07.07.2020r. do 31.07.2020r. 
b) w przypadku zamówienia w lokalu salonu - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za zamówienie, w okresie obowiązywania Akcji, tj. od 07.07.2020r. do 31.07.2020r., bez względu na datę zapłaty reszty ceny towaru.

3.

Akcji nie podlegają towary zakupione, zamówione lub zarezerwowane przez klientów przed okresem obowiązywania Akcji, tj. od 07.07.2020r. do 31.07.2020r. oraz towary objęte inną odrębną promocją.

4.

Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.

§ 5 Zasady Akcji

1.

Akcja została ustanowiona na czas określony od 07.07.2020r. do 31.07.2020r.

2.

Akcja „Kuchnie Nobilia taniej o wartość podatku VAT” nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą. Akcja polega na możliwości nabycia towarów objętych promocją „Orzeźwiająca Promocja Lipcowa - Kuchnie Nobilia z rabatem 10%” z opustem 10% wartości ceny podstawowej.

3.

Promocją objęty jest wybrany przez organizatora asortyment z oferty Zebra Studio wskazany w §2 w punkcie 3 Szczegółowo promocja obejmuje meble kuchenne z oferty Nobilia prezentowane na stronie producenta https://www.nobilia.de/en/

4.

Dekoracje prezentowane na zdjęciach nie są wliczone w cenę mebli.

§ 6 Reklamacje

1.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

2.

Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, zawierające dane osobowe Uczestnika: dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania wraz z uzasadnieniem i kopiami dowodów zakupu, należy składać na piśmie i kierować pod następujący adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia akcji: Zebra Studio, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 169A LU3 z dopiskiem „Orzeźwiająca Promocja Lipcowa - Kuchnie Nobilia z rabatem 10%”.

3.

Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. Nie wyłącza to uprawnień kupujących związanych z wadami towaru, wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji.

4.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi.

5.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych w § 6 ust. 2 jest Organizator - Zebra Studio, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 169A LU3. Dane będą przetwarzane w celu rozpoznania reklamacji (podstawa art. podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpoznania i realizacji reklamacji. Dane mogą być przekazywane podwykonawcom administratora, czyli podmiotom, z których administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla potrzeb procesu reklamacyjnego. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Może on także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7 Postanowienia końcowe

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 lipca 2020r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 2020r. a jego treść dostępna jest w siedzibie Zebra Studio, 87- 100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 169A LU3 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, regulamin sprzedaży Zebra Studio.

Regał Backlight

Jeśli chcemy nadać pomieszczeniu charakteru i przestrzenności, a zwykłe półki nie są już zadowalające, świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie niekonwencjonalnego regału Nobilia Backlight. 

Czytaj dalej

Nowe propozycje w kolekcji Nobilia 2020 – Cemento

meble kuchenne Toruń

Design i technologia

Front Cemento od Nobilia to wyraźna struktura, silny charakter i autentyczność. Każdy front wykańczany jest ręcznie, dlatego posiada niepowtarzalny rysunek struktury wraz z charakterystycznymi dla cementowej masy spękaniami.

Czytaj dalej

Nowe propozycje w kolekcji Nobilia 2020 – Cascada

Design i technologia

Front Cascada od Nobilia wykonany jest z płyty mdf, posiada prostą lecz ozdobną frezowaną płycinę w formie kasetonowej. Pokrycie frontu stanowi lakierowany matowo laminat. Grubość frontu to aż 22 mm, wewnętrzna strona drzwi wykonana jest zawsze w kolorze frontu.

Czytaj dalej

Modnie w kuchni czyli jak?

meble kuchenne na wymiar toruń

W naszym Studio często pada pytanie o najnowsze trendy we wnętrzu kuchennym. Jednoznacznej odpowiedzi nie ma – jak zawsze mamy kilka nurtów, które są w aktualnym trendzie wnętrzarskim, co sprawia, że możemy wybrać odpowiedni i dopasować zabudowę kuchenną do gustu inwestora. Aktualnie odkrywamy mocny zwrot ku naturze – drewno, kamień, metal – to wszystko pojawia się w nowoczesnej, modnej kuchni z meblami od Nobilia.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2